Tuesday, 27/7/2021 | 6:11 UTC+2
ХОРОШИеНОВОСТИ

ТОП 100 ученых Украины ( март 2015 )

Топ 100 науковців України за даними «Бібліометрики української науки» станом на березень 2015 року.
Інформаційно-аналітична система “Бібліометрика української науки” являє собою наукометричну надбудову над розпорошеними в середовиші Google Scholar бібліометричними профілями учених, які містять інформацію про публікаційну активність і цитованість їх праць.
Українською науковою спільнотою створено понад 5,5 тис. таких профілів. Нижче подано вибірку 100 найбільш цитованих учених.
Упорядкування проведено за h-індексом (h – кількість статей науковця, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах індексу за кількістю цитувань.
Джерело даних: Бібліометрика української науки [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ – Дата доступу: 25.03.2015.

Із наведених у таблиці вчених:
· 55 працюють в установах НАН України;
· 35 – в університетах МОН України;
· 6 – в установих НАПН України;
· 2 – в установах НААН України
· 1 – в установі НАМН України;
· 1 – в ін. установі.

N п/п
Науковець Установа

Кількість цитувань
h-індекс

—————————-
1. Тимошенко Степан
Прокопович
НАН України 35985 53
2. Боголюбов Микола
Миколайович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
21171
51
3. Гриньов Борис
Вікторович
Державний фонд фундаментальних
досліджень
19619 43
4. Третяк
Володимир Ілліч
Інститут ядерних досліджень
НАН України
4929 42
5. Гнєденко Борис
Володимирович
Інститут математики НАН України 15734 41
6. Гусинін
Валерій Павлович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
7829 41
7. Кришталь Олег
Олександрович
Інститут фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН України
6626 41
8. Ахієзер
Олександр Ілліч
Харківський фізико-технічний
інститут НАН України
14486 40
9. Вернадський
Володимир Іванович
НАН України 14026 39
10. Ангельський
Олег
Вячеславович
Чернівецький національний
університет іменіЮрія Федьковича
МОН України
3129 36
11. Кобичев Владислав
Валерієвич
Інститут ядерних досліджень
МОН України
3676 34
12. Глушков Віктор
Михайлович
Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України
5769 33
13. Фущич
Вільгельм Ілліч
Інститут математики НАН України 4680 33
14. РєзніковЮрій
Олександрович
Інститут фізики НАН України 4150 33
15. Кордюк Олександр
Анатолійович
Інститут металофізики
ім.Г.В.Курдюмова НАН України
3915 33
2
16. Ушенко
Олександр
Григорович
Чернівецький національний
університет іменіЮрія Федьковича
МОН України
2563 33
17. Гламаздін Олександр
Володимирович
Харківський фізико-технічний
інститут НАН України
5699 32
18. Лебовка Микола
Іванович
Інститут біоколоїдної хімії
ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України
3104 32
19. Мінаєв
Борис
Пилипович
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
3760 31
20. Майстренко
Юрій Леонідович
Інститут математики НАН України 3017 31
21. Саблук
Петро Трохимович
Інститут аграрної економіки
НААН України
2272 29
22. Самойленко
Анатолій
Михайлович
Інститут математики
НАН України
5691 28
23. Гаврилюк Валентин
Геннадійович
Інститут металофізики
ім.Г.В.Курдюмова НАН України
3030 28
24. Боярський Олексій
Михайлович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
3144 28
25. Колежук
Олексій
Костянтинович
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
1927 28
26. Бондаренко Ігор
Миколайович
Дніпропетровська медична
академія МОЗ України
6758 27
27. Платонов
Володимир
Миколайович
Національний університет
фізичного виховання і спорту
України МОН України
5374 27
28. СинюковЮрій
Михайлович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
3601 27
29. Головаха
Євген Іванович
Інститут соціології НАН України 3086 27
30. Стахов
Олексій
Петрович
Вінницький національний
технічний університет
МОН України
2587 27
31. КалюжнийЮрій
Володимирович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
2094 27
32. Геєць Валерій
Михайлович
Інститут економіки та
прогнозування НАН України
3565 26
33. Лібанова Елла
Марленівна
Інститут демографії та соціальних
досліджень ім.М.В.Птухи
3323 26
34. Чуєшов
Ігор
Дмитрович
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
МОН України
2743 26
35. Шарапов Сергій
Геннадійович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
3955 25
36. Маламуд Марк
Михайлович
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України
2688 25
37. Кремень
Василь Григорович
Президія НАПН України 2222 25
3
38. Данилишин Богдан
Михайлович
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України
1849 25
39. Жолос
Олександр
Вікторович
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
1795 25
40. Лукін
Володимир
Васильович
Національний аерокосмічний
університет ім.М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
МОН України
2826 24
41. Жеданов
Олексій
Сергійович
Донецький фізико-технічний
інститут ім.О.О.Галкіна
НАН України
2484 24
42. Решетняк Віктор
Юрійович
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
2417 24
43. Шпотюк Олег
Йосипович
Науково-виробниче підприємство
«Карат»
2212 24
44. Гордієнко Дмитро
Валерійович
Інститут фізіології
ім.О.О.Богомольця НАН України
2123 24
45. Жданов Ренат
Зуфарович
Інститут математики НАН України 1770 23
46. Кисельов Микола
Миколайович
Головна астрономічна обсерваторія
НАН України
1744 24
47. Бех
Іван Дмитрович
Інститут проблем виховання
НАПН України
3026 23
48. Сергієнко Іван
Васильович
Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України
2380 23
49. Пономаренко
Микола
Миколайович
Національний аерокосмічний
університет ім.М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
МОН України
2259 23
50. Гусак
Андрій
Михайлович
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
1828 23
51. Погребняк
Олександр
Дмитрович
Сумський державний університет
МОН України
1634 23
52. Кадащук Андрій
Костянтинович
Інститут фізики НАН України 1577 23
53. Бельська Ірина
Миколаївна
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
МОН України
1528 23
54. Амосов Микола
Михайлович
Національний інститут серцево-
судинної хірургії НАМН України
2466 22
55. Паніна Наталія
Вікторівна
Інститут соціології НАН України 1740 22
56. Габович Олександр
Маркович
Інститут фізики НАН України 1646 22
57. Шарковський
Олександр
Миколайович
Інститут математики
НАН України
2964 21
4
58. Ілляшенко Сергій
Миколайович
Сумський державний університет
МОН України
2187 21
59. Нікітін Анатолій
Глібович
Інститут математики НАН України 1888 21
60. Москалець
Михайло
Васильович
Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний внститут»
МОН України
1696 21
61. Попович
Роман Омелянович
Інститут математики НАН України 1488 21
62. Грабар Олександр
Олексійович
Ужгородський національний
університет МОН України
1323 21
63. Просвірнін Сергій
Леонідович
Радіоастрономічний інститут
НАН України
3036 20
64. Адамян
Вадим Мовсесович
Одеський національний
університет ім.І.І.Мечникова
МОН України
2402 20
65. Зязюн Іван
Андрійович
Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України
1720 20
66. Климчук
Олександр
Борисович
Таврійський національний
університет ім.В.І.Вернадського
МОН України
1597 20
67. Гранкін Костянтин
Миколайович
Кримська астрофізична
обсерваторія МОН України
1589 20
68. Трохимчук
Андрій Дмитрович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
1586 20
69. Мриглод Ігор
Миронович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
1496 20
70. Головач
Юрій Васильович
Інститут фізики конденсованих
систем МОН України
1462 20
71. Воляр
Олександр
Володимирович
Таврійський національний
університет ім.В.І.Вернадського
МОН України
1336 20
72. Лукін
Олег
Васильович
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
1271 20
73. Величенко
Олександр
Борисович
Український державний хіміко-
технологічний університет
МОН України
1358 20
74. Бекшаєв
Олександр
Янович
Одеський національний
університет ім.І.І.Мечникова
МОН України
1337 20
75. Кокозей
Володимир
Миколайович
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
1239 20
76. Шевченко
Василь
Григорович
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
МОН України
1106 20
77. Локтєв Вадим
Михайлович
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України
2172 19
78. Максименко Сергій
Дмитрович
Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН України
2117
19
5
79. Філіппов
Олександр
Ельвінович
Донецький фізико-технічний
інститут ім.О.О.Галкіна
НАН України
1970 19
80. Кочубей Анатолій
Наумович
Інститут математики НАН України 1753 19
81. Андрущенко
Віктор
Петрович
Національний педагогічний
університет ім.М.П.Драгоманова
МОН України
1685 19
82. Добров
Геннадій
Михайлович
Центр досліджень науково-
технічного потенціалу та історії
науки ім.Г.М.Доброва
НАН України
1467 19
83. Омельянчук
Олександр
Миколайович
Фізико-технічний інститут низьких
температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН України
1390 19
84. Стасюк Ігор
Васильович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
1351
19
85. Омелян Ігор
Петрович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
1333
19
86. Найдюк
Юрій
Георгійович
Фізико-технічний інститут низьких
температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН України
1211 19
87. Ушенко
Юрій
Олександрович
Чернівецький національний
університет іменіЮрія Федьковича
МОН України
1201
19
88. Тараненко Віктор
Борисович
Міжнародний центр «Інститут
прикладної оптики» НАН України
1152
19
89. Коновалов Сергій
Карпович
Морський гідрофізичний інститут
НАН України
1087 19
90. Розенбуш Віра
Калениківна
Головна астрономічна обсерваторія
НАН України
1045
19
91. Фоміна Марина
Олександрівна
Інститут мікробіології і вірусології
ім.Д.К.Заболотного НАН України
1021
19
92. Грушевський
Михайло Сергійович
УАН-ВУАН (1918-1936)
НАН України
2945
18
93.
Грішнова Олена
Антонівна
Київський національний
університет імені ТарасаШевченка
МОН України
2265
18
94. Баумкетнер Андрій
Богданович
Інститут фізики конденсованих
систем МОН України
1609
18
95. Жалдак Мирослав
Іванович
Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України
1330
18
96. Данилов
Фелікс
Йосипович
Український державний хіміко-
технологічний університет
МОН України
1290
18
97. Кадець
Володимир
Михайлович
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
МОН України
1247
18
98. Держко Олег
Володимирович
Інститут фізики конденсованих
систем НАН України
1176
18
99. ДроздЮрій
Анатолійович
Інститут математики
НАН України
1143
18
6
100. Денисенко
Ігор
Борисович
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
МОН України
947
18

Написать комментарий

Ваш емейл публиковаться не будет *

Популярная новость

Новость к чаю